62 nhạc sĩ tham gia Trại sáng tác âm nhạc toàn quân năm 2021

Thứ hai, 27/09/2021 14:00

Trại sáng tác diễn ra theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, khai mạc, hội thảo với chủ đề "Xây dựng hình tượng Bộ đội Cụ Hồ thông qua tác phẩm âm nhạc trong thời kỳ mới" từ ngày 21 đến 25-9; giai đoạn 2, nhạc sĩ sáng tác tại đơn vị; giai đoạn 3 từ ngày 15 đến 30-10-2021 tổng hợp, phối khí, dàn dựng, báo cáo tổng kết. 

Tham gia trại sáng tác có 45 nhạc sĩ trong quân đội và 17 nhạc sĩ là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Trong đó có nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như: Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh; Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh; nhạc sĩ Ngọc Khuê; nhạc sĩ Quang Vinh; Đại tá, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy; Đại tá, nhạc sĩ Trần Quốc Đạt; Thượng tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn; Thượng tá, nhạc sĩ Nguyễn Mai Kiên; Trung tá, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương... 

Trại sáng tác là một trong những hoạt động trọng điểm về vận động sáng tác âm nhạc trong Quân đội giai đoạn 2021-2025 nhằm duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác âm nhạc về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng; phản ánh hình tượng cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, bảo tồn và phát triển nền âm nhạc cách mạng Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

Q.Đ