7 di sản văn hóa dân tộc có nguy cơ mai một nằm trong kế hoạch bảo tồn và phát huy

Thứ tư, 21/09/2022 19:59
Bộ VH- TT và DL vừa ban hành kế hoạch tổ chức 7 chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một tại Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên và Nghệ An.
Phụ nữ dân tộc Thổ ở Quỳ Hợp (Nghệ An) đan võng gai.
Phụ nữ dân tộc Thổ ở Quỳ Hợp (Nghệ An) đan võng gai.

Đó là lễ mừng cơm mới của dân tộc Tày tại huyện Văn Yên (Yên Bái); nghệ thuật khèn bè của dân tộc Thái tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái); múa chuông và múa rùa của dân tộc Dao ở huyện Yên Lập (Phú Thọ); múa trống đu của dân tộc Mường tại huyện Yên Lập (Phú Thọ); lễ quét làng của dân tộc Phù Lá, huyện Tuần Giáo (Điện Biên); nghề đan võng gai dân tộc Thổ, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An); dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Ơ Đu, huyện Tương Dương (Nghệ An).

T.N