7 học sinh quận Liên Chiểu  vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng

Thứ ba, 21/05/2024 06:44
Bí thư quận ủy Liên Chiểu Nguyễn Hà Bắc ngày 20-5 cho biết, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21 –NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và các Chỉ thị, Nghị quyết của Thành ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu vừa tổ chức kết nạp đảng viên trong học sinh cho những quần chúng ưu tú.

Đây là năm thứ hai Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên tập trung tại quận cho các đảng viên là học sinh, sinh viên, qua đó tiếp tục tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; đồng thời truyền cảm hứng, động lực cho các thế hệ trẻ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, trong dịp này có 7 học sinh các trường THPT được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sự kiện quan trọng này cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng công tác kết nạp đảng viên trong các trường học, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

CÔNG HẠNH