76 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thứ bảy, 24/12/2022 13:30
UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức họp bình chọn sản phẩm công nghiệp Nông thôn tiêu biểu hằng năm - năm 2022, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Qua chấm chọn cấp huyện, có 76 sản phẩm thuộc 51 cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh, tăng 24 sản phẩm so với năm 2021. Các sản phẩm tập trung 3 nhóm: sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 33 sản phẩm; sản phẩm bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống có 42 sản phẩm; nhóm sản phẩm về thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí 1 sản phẩm. Hầu hết các sản phẩm tham gia bình chọn đều là những đại diện tiêu biểu của mỗi địa phương; trong đó nhiều sản phẩm được công nhận là sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao.

Th. Hà