85 tỷ đồng cho dự án đầu tư 4 cẩu RTG chuyên xếp dỡ container tại cảng Tiên Sa

Thứ hai, 17/07/2023 08:04
Thực hiện Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND ngày 15-12-2022 của HĐND TP Đà Nẵng về việc hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp vay vốn để đầu tư các dự án phát triển KT-XH quan trọng trên địa bàn TP, trong đó, có các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng và trang thiết bị thuộc lĩnh vực logistics, cảng biển, v.v…,
Các thiết bị cẩu RTG tại cảng Tiên Sa được đầu tư từ nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất của DDIF.
Các thiết bị cẩu RTG tại cảng Tiên Sa được đầu tư từ nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất của DDIF.

Trên cơ sở đề nghị của Công ty CP Cảng Đà Nẵng và qua công tác thẩm định, Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng (DDIF) đã cho vay 85 tỷ đồng trong thời hạn 10 năm đối với Dự án đầu tư 4 cẩu RTG do doanh nghiệp này chủ đầu tư. Đến nay, DDIF đã hoàn thành giải ngân 85 tỷ đồng cho Công ty CP Cảng Đà Nẵng mua sắm và đưa vào hoạt động 4 cẩu RTG tại cảng Tiên Sa. Theo đề nghị của DDIF, ngày 11-7 vừa qua, UBND TP đã ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ lãi suất cho Dự án đầu tư 4 cẩu RTG tại cảng Tiên Sa của Công ty CP Cảng Đà Nẵng. Theo đó, dự án này được UBND TP cấp kinh phí hỗ trợ lãi suất với mức hỗ trợ 3%/năm trong thời gian 5 năm kể từ ngày giải ngân lần đầu tiên. Được biết, cẩu RTG là thiết bị chuyên dụng để xếp dỡ container. Việc đầu tư dự án nói trên sẽ giúp Công ty CP Cảng Đà Nẵng tăng năng suất xếp dỡ và chất lượng khai thác container, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

PHÚ NAM