88 tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề Lâm Đồng hội nhập và phát triển

Thứ tư, 08/12/2021 19:56

Một tác phẩm nhiếp ảnh sáng tác tại trại viết.

Sau 10 ngày diễn ra, trại sáng tác văn học nghệ thuật trực tuyến do Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng tổ chức đã bế mạc. 30 văn nghệ sĩ và 15 hội viên tiêu biểu tích cực năm 2021 đã lao động nghệ thuật nghiêm túc, sáng tạo nên 88 tác phẩm; trong đó, có 10 truyện ngắn và ký, 16 bài thơ, 2 chuyên luận văn nghệ dân gian, 45 ảnh, 6 tranh, tượng và 9 ca khúc.

Hầu hết các tác phẩm bám sát chủ đề Lâm Đồng hội nhập và phát triển, phản ánh đa dạng, sinh động tiềm năng thế mạnh địa phương về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, khai thác chế biến khoáng sản, rừng và tài nguyên nước, văn hóa bản địa, người Lâm Đồng sáng tạo - thân thiện - nghĩa tình, thắng cảnh độc đáo Lâm Đồng- Đà Lạt...

Đây là trại viết thứ 7 được Hội tổ chức theo hình thức trực tuyến với 130 lượt văn nghệ sĩ tham gia, đã sáng tác được gần 400 tác phẩm văn học nghệ thuật; trong đó, có thành công lớn của trại viết này.

L.Đ