Ban hành Đề án xây dựng sản phẩm làng văn hóa du lịch Lộc Yên giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2050

Thứ năm, 18/08/2022 14:41
Đề án do H. Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) vừa ban hành. Theo Đề án này, bộ sản phẩm du lịch thương hiệu "Lộc Yên, ngôi làng nằm giữa cõi tiên'''' sẽ gồm nhiều sản phẩm, hoạt động hấp dẫn.

Trong đó tổ hợp cảnh quan, dịch vụ ở làng cổ gồm cổng làng, quán nghỉ đầu làng và cảnh quan đồng lúa; làng Tiên (làng cổ Lộc Yên), hái quả "vườn Tiên'', "chợ Tiên"; làng "Mít Tiên" là khu vực để du khách khám phá về văn hóa, cảnh quan; khu du lịch Suối Tiên (còn gọi Thập Ngũ Tiên Sa) gồm công viên "Người khổng lồ", "Ao tiên", các dịch vụ...

Tổng nguồn vốn thực hiện Đề án dự kiến 312 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước đầu tư hơn 88 tỷ đồng, vốn xã hội hóa 224 tỷ đồng.

Q.Q