BẢNG GIÁ TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO

Thứ tư, 24/10/2018 09:04

(Áp dụng trên Trang thông tin điện tử Báo Công an TP Đà Nẵng kể từ ngày 01/12/2017)

I

Phiên bản dành cho laptop, destop và máy tính bảng

Đơn giá (ĐVT: đồng/tuần)

1

Home Page

Diện tích

Chia sẻ

Trang chủ

Chuyên mục

A1

Top Home Page

858*90

3

3.000.000

 

A2

Panel Right 1

310*140

3

2.000.000

 

A3

Panel Right 2

310*140

3

1.900.000

 

A4

Panel Right 3

310*140

3

1.800.000

 

A5

Panel Right 4

310*450

3

1.700.000

 

A6

Panel Center

1104*150

3

2.000.000

 

A7

Popup Left

100*870

3

3.000.000

 

A8

Popup Right

100*870

3

3.000.000

 

A9 - A18

List Right

183*130

3

1.600.000

 

A19 - A23

Big Advest Of Cate

449*190

3

1.500.000

 

A24

Panel Catelog 1

570*90

3

1.500.000

 

A25

Panel Catelog 2

570*90

3

1.400.000

 

A26

Bottom HomePage

1104*150

3

2.000.000

 

2

Category Page

 

 

 

 

B1

Top Detail Page

858*90

3

 

2.000.000

B2

Detail Page MidLeft

644*90

3

 

1.800.000

B3

Bottom Detail Page

1114*114

3

 

1.500.000

3

Epage

 

 

 

 

C1

Click Epage

350x140

3

 

2.000.000

4

Video Page

 

 

 

 

C2

Click Video Page

450*190

1

 

2.000.000

5

PR

 

 

 

 

5.1

 

<900 từ + 1 ảnh

1

 

2.000.000

5.2

 

Từ 900 - <1.500 từ + 1 ảnh

1

 

3.000.000

5.3

 

Từ 1.500 - <2.000 từ + 1 ảnh

1

 

4.000.000

5.4

 

Từ 2.000 - 3.000 từ + 1 ảnh

1

 

5.000.000

5.5

 

Thêm 1 ảnh

1

 

200.000

II

Phiên bản dành cho điện thoại di động (Smartphone)

 

 

M1

Top page

Auto

1

5.000.000

 

M2

Center page

Auto

1

4.000.000

 

M3

Bottom page

Auto

1

3.000.000

 

Quy định chung:

* Giá trị chia sẻ của mỗi vị trí là 3 đơn vị/vị trí. Thời gian thay đổi chia sẻ là: 15 giây

* Vị trí độc quyền không chia sẻ được tính giá gấp đôi so với bảng giá quy định

* Các vị trí từ A9 - A18 đồng giá, trường hợp cộng dồn từ 2 vị trí quảng cáo trở lên được giảm 500.000 đồng/tuần

* Các vị trí từ A19 - A23 đồng giá, trường hợp cộng dồn từ 2 vị trí quảng cáo trở lên được giảm 500.000 đồng/tuần

* Video/Clip có thời lượng 10 phút, dung lượng tối đa 1GB, đuôi file .mp4, đơn giá: đồng/ngày

* Khách hàng được dẫn link chỉ khi thực hiện quảng cáo