Báo chí phản ánh đầy đủ, sinh động những bước chuyển mình của Quảng Nam

Thứ sáu, 07/10/2022 16:48
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam ngày 6-10 chủ trì Hội nghị Giao ban báo chí quý III năm 2022 với các cơ quan báo chí của tỉnh và các văn phòng đại diện, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Quang cảnh Hội nghị Giao ban báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quý III năm 2022.
Quang cảnh Hội nghị Giao ban báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quý III năm 2022.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong quý III năm 2022, hoạt động của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh Quảng Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí của tỉnh đã chủ động, bám sát tình hình thực tiễn, phát hiện, dự báo sớm các vấn đề phát sinh, góp phần tăng cường tính chủ động, tính thuyết phục trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đối với các vấn đề, sự kiện có tính chất phức tạp, nhạy cảm. Cơ quan hữu trách đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan báo chí, phóng viên tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất, chính xác nhất.

Đội ngũ người làm báo và các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chủ động, linh hoạt bám sát cơ sở và kịp thời phản ánh một cách khách quan các sự kiện, hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế quan trọng của tỉnh, phản ánh trung thực và có chiều sâu về các vấn đề dư luận quan tâm. Qua đó góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội, tạo động lực, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn Quảng Nam. Các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đang đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, phản ánh đầy đủ, sinh động những bước chuyển mình của Quảng Nam trong thời gian qua…

B.B