Bảo tàng Bình Thuận sưu tầm được gần 60.000 hiện vật

Thứ bảy, 19/02/2022 15:00

Đến nay, Bảo tàng tỉnh Bình Thuận đã sưu tầm được 58.984 hiện vật, trong đó có 29.096 hiện vật gốc và 29.888 hiện vật tham khảo. Nhiều hiện vật gốc có giá trị và được lưu giữ gần như nguyên vẹn như hiện vật văn hóa các dân tộc, hiện vật khảo cổ trục vớt từ các con tàu cổ đắm trên vùng biển Bình Thuận, Cà Mau, hiện vật kháng chiến, tài nguyên khoáng sản, các sản phẩm ngành nghề truyền thống…

Các hiện vật hầu hết được trưng bày đáp ứng phần nào nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu của nhân dân địa phương và du khách về những nét văn hóa của vùng đất và con người Bình Thuận.

B.T