Bảo tồn, phát huy văn hóa dân gian Thừa Thiên - Huế trong đời sống đương đại

Thứ tư, 27/12/2023 20:07
Sáng 26-12, Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề "Văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế - Giá trị, thách thức và định hướng bảo tồn, phát huy".  Có 16 tham luận trình bày tại tọa đàm, trong đó có những vấn đề trọng tâm được đặt ra, đó là bảo tồn, phát huy các làng nghề như nghề đóng thuyền đua truyền thống Huế, nghề tranh gương Huế...; phát triển văn nghệ dân gian, đưa ca Huế, tuồng Huế vào đời sống; bảo tồn các lễ hội đặc sắc ở Thừa Thiên - Huế như lễ A Riêu Ping của người Pa Cô ở A Lưới, lễ hội cư dân vùng đầm phá ven biển Thừa Thiên - Huế... 

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thế - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian tỉnh, tuy có phần mai một nhưng trầm tích văn hóa, văn nghệ dân gian trên địa bàn Thừa Thiên- Huế vẫn còn khá phong phú, đa dạng. Vì vậy, cần chú trọng vào phục hồi, bảo tồn và quảng bá những nét văn hóa ấy để duy trì những giá trị tinh thần, giá trị văn hóa mà người xưa để lại.

TTH-BT