Bảo tồn, phát huy văn hóa đồng bào dân tộc Cơ Tu

Thứ sáu, 21/10/2022 16:52
Đó là Đề án vừa được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt với kinh phí dự kiến hơn 31 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2022- 2030.
Nghệ nhân Cơ Tu điêu khắc tượng gỗ trước nhà Gươl thôn Tà Lang (Hòa Bắc, Hòa Vang).
Nghệ nhân Cơ Tu điêu khắc tượng gỗ trước nhà Gươl thôn Tà Lang (Hòa Bắc, Hòa Vang).

Đề án được thực hiện ở 3 xã Hòa Bắc, Hòa Phú và Hòa Ninh (H. Hòa Vang) với mục tiêu đến năm 2030, có 100% thiết chế văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu được bảo tồn và hoạt động hiệu quả; tất cả lễ hội truyền thống tốt đẹp của đồng bào Cơ Tu được phục dựng, lưu giữ thông qua tư liệu, hình ảnh, phim; phục hồi và phát triển nghề dệt thổ cẩm; 100% nghệ nhân là đồng bào dân tộc Cơ Tu được hỗ trợ trong việc trao truyền, đào tạo những người kế cận; 100% công chức văn hóa xã vùng đồng bào Cơ Tu được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; đặc biệt là mục tiêu 60 đến 70% công chức các xã nói trên được học và sử dụng tiếng Cơ Tu khi giao tiếp cộng đồng người Cơ Tu.

Đà Nẵng hiện có khoảng 4.942 người thuộc 28 thành phần dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Cơ Tu chiếm 24,3% (1.198 người).

Đ.N