Bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Cơ Tu

Thứ hai, 26/04/2021 20:26

Quảng Nam- Từ ngày 21 đến ngày 23-4, Vụ Văn hóa Dân tộc (Bộ VH- TT và DL) đã phối hợp với Sở VH-TT và DL tỉnh Quảng Nam và UBND H. Nam Giang tổ chức lớp tập huấn bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Cơ Tu năm 2021 tại huyện này. Tham dự lớp tập huấn có 61 học viên là những người dân tộc Cơ Tu có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn H. Nam Giang do địa phương xác nhận và đề cử. Nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề kiến thức về dân tộc thiểu số ở Việt Nam và dân tộc Cơ Tu ở Nam Giang; Bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Cơ Tu- Bà Coor Lắc, dân tộc Cơ Tu.

THẢO NGUYÊN