Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 ở H. Hòa Vang: Chọn người biết khơi thông sức dân

Thứ hai, 03/10/2022 14:51
Sáng 2-10, cùng với các địa phương khác, 4.362 cử tri đại diện hộ gia đình của 14 thôn vùng trung du Hòa Nhơn (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cũng đồng loạt tham gia bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo tinh thần "Dân tin - Đảng cử". Phiếu bầu, hòm phiếu và tài liệu phục vụ cho ngày hội bầu cử đều được niêm phong, niêm yết công khai tại các nhà họp thôn, công tác an ninh trật tự được đảm bảo... Đây là địa phương có nhiều điểm bỏ phiếu nhất trên địa bàn huyện.
Cử tri thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tham gia bỏ phiếu bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Cử tri thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tham gia bỏ phiếu bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tại thôn vùng sâu vùng xa Phước Thuận, Phước Hậu, cử tri đã có mặt từ sớm để nghiên cứu lại các quy định về tiêu chuẩn người ứng cử, nội quy bầu cử. Sau lễ khai mạc, những lá phiếu gửi gắm niềm tin được bỏ vào thùng phiếu kín với mong muốn lựa chọn người trưởng thôn đủ uy tín, năng lực và trách nhiệm để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc tại thôn. Cử tri Lê Duy Vinh chia sẻ: "Đây là lần thứ 2, tôi tham gia bầu trưởng thôn sau khi xã sáp nhập 2 thôn Phước Thuận, Phước Hậu vào năm 2019. Tiêu chuẩn lựa chọn trưởng thôn của chúng tôi vẫn là người đầy đủ phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết để đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc phát huy sức mạnh ở cơ sở, gìn giữ bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"… Còn theo cử tri Nguyễn Thọ (thôn Phú Hòa 1), trưởng thôn chẳng khác chi người "làm dâu trăm họ" nên có lúc không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Tuy nhiên, bên cạnh những lời bàn ra tán vào thì hầu hết bà con cũng hiểu và thông cảm, ủng hộ nên những người được dân cử sẵn sàng hết mình với công việc. Tập thể Ban nhân dân thôn muốn dân tin, phải nghe dân nói, những việc có lợi cho dân thì làm, tránh những sai sót không đáng có…

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hòa Nhơn Nguyễn Đình Thu cho biết: "Thôn không phải là cấp hành chính nhưng lại là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư và là nơi để người dân phát huy quyền làm chủ trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Vì vậy, tổ chức bầu cử trưởng thôn được đưa vào chương trình công tác của Đảng ủy địa phương và được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; nguyện vọng của cử tri bao giờ cũng lựa chọn người biết khơi thông sức dân, tập họp dân cùng chung tay hành động"… Điều đó cho thấy, vai trò của đội ngũ trưởng thôn hiện nay không kém phần quan trọng trong quá trình điều hành và tổ chức các hoạt động ở thôn, do vậy việc không ngừng đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của trưởng thôn là một nhiệm vụ tất yếu, điều này đã được pháp luật quy định thông qua hình thức bầu cử chức danh trưởng thôn theo nhiệm kỳ 5 năm/2 lần. Nhiều người đã làm trưởng thôn 7 - 8 nhiệm kỳ liên tiếp như ông Huỳnh Văn Tường (thôn Hòa Khương Tây), ông Nguyễn Tường (thôn Trước Đông), bà Đinh Thị Tiền (thôn Phú Hòa 1) hoặc 10 - 12 năm như ông Lê Đức Danh (thôn Phước Thái), bà Đỗ Thị Tùng (thôn Phước Hưng Nam)...

Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến thôn và thực hiện tốt các bước hiệp thương theo đúng quy trình nên khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bầu ở xã Hòa Nhơn đã đạt hơn 90%. Cùng với đó, những người trúng cử trưởng thôn nhiệm kỳ mới là những người có uy tín, có trách nhiệm với cộng đồng, biết triển khai thực hiện tốt các công tác vận động và quản lý tại địa bàn thôn, phát huy được vai trò người đại diện nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư và có năng lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao... "Những năm qua, hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ trưởng thôn trên địa bàn xã tiếp tục được củng cố và tăng cường, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa bàn dân cư, phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao đời sống của nhân dân. Vì vậy, chỉ có người dân trong thôn mới có thể bầu chọn đúng người nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội để làm đại diện cho mình trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương", Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn Trần Văn Thu xác nhận.

VY HẬU