Bị cấp trên đề nghị xử phạt, BQL Dự án - Đô thị huyện Thăng Bình nói gì?

Thứ năm, 07/03/2024 07:20
Ngày 27-2, UBND huyện Thăng Bình có Tờ trình số 62/Ttr-UBND gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của công trình Khu dân cư tổ 3, 4 (thôn Quý Thạnh 1, xã Bình Quý) do BQLDA huyện Thăng Bình làm chủ đầu tư. Theo UBND huyện Thăng Bình, dự án trên thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, tuy nhiên khi triển khai xây dựng không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM theo quy định.
Khu dân cư tổ 3, 4 (thôn Quý Thạnh 1, xã Bình Quý) do BQLDA huyện Thăng Bình làm chủ đầu tư không có báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Khu dân cư tổ 3, 4 (thôn Quý Thạnh 1, xã Bình Quý) do BQLDA huyện Thăng Bình làm chủ đầu tư không có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Được biết, ngày 26-2-2024, Phòng TN-MT huyện Thăng Bình tiến hành kiểm tra tại khu vực Dự án Khu dân cư tổ 3, 4 thôn Quý Thạnh 1, xã Bình Quý (xây dựng khu dân cư cho 100 hộ). Kết quả kiểm tra cho thấy BQLDA huyện Thăng Bình đã xây dựng các hạng mục nhưng không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM theo quy định. Báo cáo của chủ đầu tư cho thấy, dự án được triển khai xây dựng từ tháng 5-2018; hoàn thành các hạng mục xây dựng vào tháng 12-2022 và chưa có hồ sơ về môi trường. Dự án chưa đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Tấn Thu- Giám đốc BQLDA huyện Thăng Bình cho rằng, trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị đã trình phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật tại Tờ trình số 249/TTr-BQL ngày 27-10-2017 và đã được Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thăng Bình thẩm định; được UBND huyện Thăng Bình phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 30-10-2017. Do đó, trong quá trình thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án công trình nêu trên, BQL DA huyện Thăng Bình đã không tiến hành thực hiện công tác lập báo cáo đánh giá ĐTM trước khi trình cơ quan chuyên môn thẩm định.

"Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng không có hướng dẫn chi tiết cụ thể đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công chỉ cần lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật, có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa thì có hay không có việc thực hiện các thủ tục để đánh giá ĐTM theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, mà chỉ quy định hướng dẫn, công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường là công trình thuộc dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có yêu cầu lập ĐTM… Do đó tại thời điểm lập, trình thẩm định phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình, cơ quan chuyên môn căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, không yêu cầu chủ đầu tư thực hiện công tác lập ĐTM ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư", ông Thu lý giải.

Tuy nhiên, theo khoản 5, Điều 12, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3-3-2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng có nêu: Theo yêu cầu riêng của từng dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phải thực hiện các thủ tục, yêu cầu theo quy định của pháp luật có liên quan ở giai đoạn chuẩn bị dự án, trình cơ quan chủ trì thẩm định làm cơ sở xem xét, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, gồm:… Kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nhận thức được vi phạm trên, song lãnh đạo BQLDA huyện Thăng Bình cho rằng, là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên, trực thuộc UBND huyện được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án, nên nguồn kinh phí hoạt động còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, dự án Khu dân cư tổ 3, 4 thôn Quý Thạnh 1, xã Bình Quý là một dự án cấp thiết của huyện, phục vụ đa mục tiêu, trong đó phục vụ bố trí di dời, tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng dự án nâng cấp, mở rộng QL14E để các hộ nhận đất, di dời, bàn giao mặt bằng thi công dự án. Trên cơ sở nguyên nhân dẫn đến vi phạm, BQLDA nhận khuyết điểm, hạn chế.

"Đồng thời căn cứ khoản 6 Điều 3 của Nghị định số 118/2021 ngày 23-12-2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính: Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý Nhà nước, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan. Do đó, BQLDA huyện Thăng Bình kính đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm, xem xét các tình tiết dẫn đến vi phạm để xem xét không áp dụng hình thức xử phạt chính (phạt tiền), mà chỉ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để xử lý vi phạm", ông Nguyễn Tấn Thu đề xuất.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 4-3, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn giao UBND huyện Thăng Bình chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra nội dung giải trình của BQLDA huyện Thăng Bình để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

BÃO BÌNH