Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác dân vận

Thứ ba, 27/12/2022 10:49
Ngày 26-12, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Tổng kết công tác dân vận do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức.
Ban dân vận Thành ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biểu dương những thành quả Ban dân vận Thành ủy đã đạt được trong năm 2022, đồng thời trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 13 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận; Ban dân vận Thành ủy biểu dương, khen thưởng 9 tập thể và 4 cá nhân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trong năm qua, Ban Dân vận Thành ủy đã hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy giao với nhiều nét mới, với sự đầu tư, nghiên cứu trong công tác tham mưu, cụ thể hơn trong tổ chức thực hiện, đó là: Công tác giám sát cấp ủy trong việc vận động nhân dân bàn giao mặt bằng tại các dự án trọng điểm của thành phố; xây dựng Đề án một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngành Dân vận đã cùng với hệ thống chính trị thành phố thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội”, thực hiện đảm bảo công tác chăm lo, hỗ trợ cho nhiều hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những hội viên, đoàn viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai; bám sát tình hình thành phố và các địa phương để triển khai một số nhiệm vụ mang tính thực tiễn và đổi mới; làm tốt tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hoạt động. Cùng với đó, công tác nắm tình hình nhân dân được tăng cường và tích cực hơn, nhất là trong các dịp lễ, các vụ việc được dư luận xã hội quan tâm; công tác bồi dưỡng, tập huấn được quan tâm triển khai; vai trò của Ban Dân vận Thành ủy với vai trò là cơ quan thường trực 2 ban chỉ đạo T98 và QCDC ở cơ sở được thể hiện rõ nét, với nhiều cách làm đổi mới, bám sát thực tiễn tình hình thành phố, đạt được một số kết quả nổi bật.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị tham mưu công tác dân vận, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, công tác dân vận lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách, năng lực, uy tín của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện hiệu quả phương châm dựa vào dân để xây dựng Đảng, theo phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; chú trọng triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận; tiếp tục phát động thực hiện, đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ban dân vận Thành ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Đối với Ban Dân vận Thành ủy, bám sát chương trình công tác của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2023 để tham mưu triển khai tốt một số nhiệm vụ, như: Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác dân vận đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ để tham mưu Thành ủy tiến đánh sơ kết giữa nhiệm kỳ đảm bảo sát với tình hình thực tiễn, qua đó tiếp tục đề ra các giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết cả nhiệm kỳ; triển khai các nội dung phối hợp giữa Mặt trận, các hội, đoàn thể và các lực lượng vũ trang trong việc tổ chức, vận động, hỗ trợ nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách mới; nhất là chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội, chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, chủ trương giải tỏa, đền bù, tái định cư, xây dựng chỉnh trang cơ sở hạ tầng đô thị; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội; hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của thành phố “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”...

Theo báo cáo đánh giá, năm 2022, công tác dân vận của hệ thông chính trị thành phố tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, nhất là trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân - thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành - phố theo chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Các quận, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện, bám sát các chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ thi đua, khen thưởng của thành phố và địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giới thiệu những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu được chú trọng triển khai thường xuyên. Trong năm, Ban Dân vận Thành ủy đã giới thiệu 33 mô hình “Dân vận khéo” của các tập thể và cá nhân với cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực…

CÔNG HẠNH