Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán thuốc, vật tư mua từ nguồn ngân sách cho khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thứ năm, 12/10/2023 08:25
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các Bộ ngành hướng dẫn áp dụng Nghị quyết số 129/NQ-CP liên quan đến bảo hiểm y tế (BHYT). 

Cụ thể: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được thanh toán với cơ quan BHXH và thu số tiền cùng chi trả của người bệnh có thẻ BHYT đối với các thuốc, vật tư, sinh phẩm thuộc danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán thuộc phạm vi được hưởng của người có thẻ BHYT theo đúng các quy định của pháp luật về BHYT. Giá thanh toán thuốc, vật tư, sinh phẩm, thời điểm áp dụng giá thanh toán được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 6037/BYT-KHTC của Bộ Y tế. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổng hợp chi phí tiền thuốc, vật tư, sinh phẩm thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT vào bảng tổng hợp đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT hàng tháng; tổng hợp báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT hàng quý, gửi cơ quan BHXH để thanh toán, quyết toán theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật BHYT. Số tiền thu được do quỹ BHYT chỉ trả và số tiền cùng chi trả của người bệnh có thẻ BHYT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các Bộ,ngành phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện việc thanh toán, quyết toán và nộp ngân sách Nhà nước số tiền thu được theo đúng quy định; đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết 129 cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được sử dụng thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách Nhà nước cho phòng, chống dịch COVID-19 nhưng chưa sử dụng hết để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế tối đa lãng phí.

P.V