Bồi dưỡng nghiệp vụ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2022

Thứ bảy, 08/10/2022 17:05
Đợt bồi dưỡng, tập huấn vừa được Ban chỉ đạo xây dựng Hội An - Thành phố văn hóa tổ chức với sự tham gia của cán bộ chuyên trách công tác xây dựng đời sống văn hóa các thôn, khối phố trên địa bàn.

Nội dung tập huấn phổ biến các văn bản quy định của Chính phủ, chỉ đạo, hướng dẫn, của Trung ương, tỉnh và kế hoạch của Hội An về xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị; hướng dẫn bình xét các danh hiệu văn hóa và tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2022; một số vấn đề về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; định hướng trong thời gian đến.

QUYÊN QUYÊN