Các ngành, địa phương Liên Chiểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thứ năm, 10/11/2022 13:56
Ngày 9-11, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11).

Ngay sau lễ phát động, hàng chục xe phát thanh tuyên truyền của các ngành, địa phương đã xuống các trục đường chính diễu hành, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng Ngày Pháp luật Việt Nam cũng như nội dung, tinh thần của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật khó khăn về tài chính; pháp luật về lao động trẻ em…

Đại diện UBND quận Liên Chiểu cho hay, dịp này Phòng Tư pháp quận cũng phối hợp UBND các phường và Quận Đoàn tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng nội dung, ý nghĩa, những điểm mới nổi bật của các luật, văn bản quy phạm pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân.

Công Hạnh