Các trạm BOT thu được hơn 5.088 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Thứ ba, 06/07/2021 10:25

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ GTVT về số tiền thu phí trong 6 tháng đầu năm 2021 của các trạm thu phí BOT trong cả nước.

Cụ thể, doanh thu thu phí của 62 trạm BOT hiện có trong 2 quý đầu năm đạt 5.088, 99 tỷ đồng, với 86.390.526 lượt xe lưu thông qua các trạm. Trong đó, quý I-2021 số thu của các trạm là 3.318, 255 tỷ đồng, với 60.111.727 lượt xe lưu thông. Trong quý II-2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương giãn cách xã hội, số thu của các trạm đạt thấp, tương đương 1.769, 843 tỷ đồng, với 26.278.799 lượt xe lưu thông. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang đôn đốc các Sở GTVT được giao quản lý quốc lộ triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải, ổn định lưu thông hàng hóa, hành khách để đảm bảo số thu phí trong các tháng cuối năm.

V.S