Các trường đại học tổ chức hội thảo “Thương cảng Hội An vàHệ thống thương cảng Nam Trung bộ:Tiềm năng, vị thế và các mối giao lưu vùng, liên vùng"

Thứ bảy, 26/11/2022 14:42
Sáng 25-11, tại TP Hội An (Quảng Nam), Trường Đại học (ĐH) Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Văn hóa Hà Nội (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Hội An tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Thương cảng Hội An và Hệ thống thương cảng Nam Trung bộ: Tiềm năng, vị thế và các mối giao lưu vùng, liên vùng”.
Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo thu hút sự tham gia của đại diện lãnh đạo TP Hội An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo và các nhà nghiên cứu đến từ các Viện, Học viện, nhiều trường ĐH trên cả nước. Tại phiên toàn thể, các đại biểu trao đổi, thảo luận về nội dung: “Tổng quan, lý thuyết về Thương cảng Hội An và Hệ thống thương cảng Nam Trung Bộ”. Ngoài ra, hội thảo chia 2 tiểu ban để tập trung thảo luận các nội dung có liên quan: Thương cảng Hội An và Hệ thống thương cảng Nam Trung Bộ: Hoạt động kinh tế và giao lưu kinh tế vùng, liên vùng (tiểu ban 1); Thương cảng Hội An và Hệ thống thương cảng Nam Trung Bộ: các vấn đề văn hóa và giao lưu văn hóa (tiểu ban 2). Hội thảo nhằm hướng đến những nhận thức mới, sâu sắc và toàn diện hơn về Hội An và các thương cảng vùng Nam Trung Bộ; khảo cứu làm rõ tiềm năng, thế mạnh của hệ thống thương cảng. Qua đó có cái nhìn ngày càng sâu sắc, toàn diện hơn về vai trò, vị thế của hệ thống thương cảng miền Trung trong mối liên hệ vùng, liên vùng và liên Á. Bên cạnh đó, Hội thảo góp phần làm sáng tỏ và chuẩn bị những luận cứ khoa học cho việc thực hiện thành công Nghị quyết lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) của Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, các Nghị quyết và chủ trương, chính sách của Thành ủy, UBND TP Hội An, phấn đấu sớm hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch chung TP đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng xây dựng Đô thị cổ Hội An thành “TP Sinh thái - Văn hóa - Du lịch”, đồng thời phát triển xã đảo Cù Lao Chàm thành trung tâm kinh tế biển, du lịch sinh thái và dịch vụ biển đảo.

Quyên Quyên