Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029:

Cán bộ Mặt trận phải phát huy tinh thần: Tận tụy để dân Mến - Trách nhiệm để dân Thương - Kỷ cương để dân Trọng

Thứ bảy, 25/05/2024 11:00
Ngày 25-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, nhiệm kỳ 2019-2024 MTTQ Việt Nam huyện đã bám sát chủ trương của Đảng, kế hoạch của Nhà nước, hướng dẫn của Mặt trận các cấp xây dựng chương trình phối hợp hành động cụ thể, thiết thực; bằng nhiều phương thức hoạt động, vận động nhân dân thi đua, học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng… Cụ thể, nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp của huyện đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 20 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 448 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng; chăm lo Tết hơn 16.000 lượt hộ nghèo, hộ khó khăn với kinh phí hơn 7 tỷ đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất 823 trường hợp với tổng kinh phí 361,5 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế 140 hộ với tổng kinh phí 1 tỷ đồng; trao học bổng và hỗ trợ học tập cho 1.284 học sinh, sinh viên với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giảm 2.649 hộ nghèo giai đoạn 2020 -2025, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,45%. Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thành phố 4 an”, “Thành phố 5 không, 3 có”, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 07 của Thường vụ Thành ủy về “xây dựng và phát triển Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn 2045”. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc cùng với HĐND huyện Hòa Vang tiến hành giám sát 27 chuyên đề với gần 100 cuộc, phối hợp hòa giải thành 934/1.011 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, tổ chức tiếp 21 lượt công dân, nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền 29 đơn thư kiến nghị của công dân. Qua giám sát, đã có 18 đơn thư được chính quyền các cấp đã xử lý, giải quyết, trả lời cho công dân. Ban Thường trực Mặt trận huyện đã tổ chức 6 hội nghị phản biện liên quan đến dự thảo đề án, kế hoạch của UBND huyện và Mặt trận các xã đã tổ chức 29 hội nghị phản biện.

Ông Ngô Xuân Thắng - Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo đại hội.
Ông Ngô Xuân Thắng - Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Ngô Xuân Thắng - Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024. Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Ngô Xuân Thắng cũng đề nghị, công tác MTTQ Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, vừa truyền tải những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân đến với Đảng và chính quyền, vừa tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện để phối hợp thực hiện có hiệu quả các kết luận, Nghị quyết Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, góp phần xây dựng Hòa Vang đạt đô thị loại IV, trở thành thị xã trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, phải quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp có phẩm chất, đạo đức, uy tín, có chuyên môn và năng lực thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ: “Tận tụy để dân Mến - Trách nhiệm để dân Thương - Kỷ cương để dân Trọng- Năng động để dân được Nhờ”…

Tại Ðại hội, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương cử 62 đại biểu vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Bùi Nam Dũng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Ngoài ra, Ðại hội đã hiệp thương cử 24 đại biểu đi dự Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

M.T