Cảnh cáo nguyên Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Thứ sáu, 07/04/2023 17:22
Hôm nay (7-4), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XXII) đã họp kỳ thứ 36, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đã xem xét, kết luận kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.
Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam dừng hoạt động hơn một năm qua.
Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam - nơi xảy ra nhiều sai phạm phải thi hành kỷ luật.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam nhận thấy, Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm Quy chế làm việc của Đảng ủy, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng ủy.

Trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; cùng các cá nhân: Nguyễn Ba - nguyên Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Hiệu trưởng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế; Huỳnh Tấn Tuấn - Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hiệu trưởng, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế; Nguyễn Đức Đón - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Y tế, nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế (giai đoạn 2016-2018), nguyên Bí thư Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam dừng hoạt động hơn một năm qua.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân, hậu quả vi phạm; căn cứ Quy định 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định: Thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thi hành kỷ luật Khiển trách đối với đồng chí Huỳnh Tấn Tuấn - Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hiệu trưởng, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Ba - nguyên Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Hiệu trưởng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và đồng chí Nguyễn Đức Đón, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Y tế, nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế (giai đoạn 2016 - 2018), nguyên Bí thư Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Ủy ban Kiểm Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm trong việc xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy và công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan trong công tác tham mưu, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra khuyết điểm, vi phạm.

TRẦN TÂN