Cập nhật tiến trình hợp tác quốc phòng ASEAN và ASEAN mở rộng

Thứ sáu, 10/01/2020 08:00

Sáng 9-1, tại Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng Cấp cao ASEAN (ADSOM WG) với sự tham dự của hơn 80 đại biểu là quan chức quốc phòng từ các cơ quan hoạch định chính sách quốc phòng của Bộ Quốc phòng các nước thành viên và Ban Thư ký ASEAN. Đây là Hội nghị đầu tiên trong chuỗi các hội nghị, hoạt động quân sự - quốc phòng trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Quan chức quốc phòng các nước sẽ cập nhật tiến trình và các sáng kiến hợp tác quốc phòng của ASEAN.

ADSOM WG có nhiệm vụ chuẩn bị và hoàn tất các văn kiện, nội dung và công tác chuẩn bị cho các hội nghị quốc phòng ASEAN, trong đó có Hội nghị Quan chức Quốc phòng Cấp cao ASEAN (ADSOM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14 (ADMM-14) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 7 (ADMM+ lần thứ 7). Chương trình nghị sự hội nghị gồm các nội dung cập nhật tiến trình hợp tác quốc phòng ASEAN và đánh giá về các sáng kiến của ASEAN; thảo luận các sáng kiến mới của ASEAN và kế hoạch hoạt động 3 năm của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), xây dựng các văn kiện cho Hội nghị ADMM-14, ADMM+.

Trong khuôn khổ sự kiện, hôm nay (10-1) sẽ tiếp tục diễn ra Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng Cấp cao ASEAN Mở rộng với sự tham dự của hơn 120 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Newzealand, Hàn Quốc, Mỹ và Nga. ADSOM+ WG có nhiệm vụ chuẩn bị và hoàn tất các văn kiện và nội dung của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 7 để báo cáo lên Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8-2020. Hội nghị này sẽ tiến hành đánh giá tiến trình của Các Nhóm chuyên gia ADMM+ trong chu kỳ 2017 - 2019 và Kế hoạch hoạt động trong chu kỳ 2020 - 2022; đóng góp ý kiến cho văn kiện của Hội nghị ADMM+ lần thứ 7; công tác chuẩn bị cho ADSOM+ và thảo luận các vấn đề quan tâm.

Bên cạnh ADSOM WG và ADSOM+ WG, đoàn Việt Nam cũng có các  hoạt động gặp gỡ song phương với một số nước ASEAN và ASEAN mở rộng.

Công Khanh