Chỉ thị 24 được thực hiện thời gian qua mang tính nhân văn rất sâu sắc

Thứ ba, 28/11/2023 15:08
Ngày 28-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị tổng kết 13 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật (gọi tắt là Chỉ thị 24).

@: Nhiều Thành tựu quan trọng

Các cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen tại hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo thành phố chủ trì hội nghị
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc CATP, qua 13 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, đảng đoàn, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, VPPL. Nhờ đó, số hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn giảm mạnh (giảm 5.965 hộ = 87,3% so với thời điểm ban hành Chỉ thị 24). Đã có nhiều mô hình, cách làm thiết thực để gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên với gia đình, chính quyền, đoàn thể tại địa phương nơi học sinh cư trú, qua đó số học sinh bỏ học trên toàn thành phố giảm mạnh (giảm 190 trường hợp; từ 192 trường hợp năm học 2009 - 2010 còn 02 trường hợp năm học 2021 - 2022); hiện không có học sinh bỏ học do hoàn cảnh kinh tế khó khăn; không có học sinh Tiểu học, học sinh THCS bỏ học, tỷ lệ học sinh THPT bỏ học thấp (chỉ có 02 em). Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức rà soát, cập nhật, phân công quản lý, kèm cặp, giúp đỡ thiếu niên hư, VPPL gắn với từng hội đoàn thể, từng địa bàn, khu dân cư, nhờ đó đã giáo dục, giúp đỡ 1.283 thiếu niên hư, VPPL tiến bộ, không VPPL; tội phạm, VPPL, liên quan đến trẻ em, độ tuổi vị thành niên được kiểm soát, ngăn chặn chủ động góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

Các tập thể được chủ tịch UBND thành phố tặn g bằng khen tại hội nghị

Từ khi ban hành Chỉ thị, đã tổ chức trên 12.000 lượt buổi tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, VPPL ở lứa tuổi vị thành niên và quản lý, giúp đỡ học sinh bỏ học, cảm hóa, giáo dục thiếu niên hư, VPPL với trên 1,5 triệu lượt người dự. Tổ chức 20.000 lượt tuyên truyền trên đài truyền thanh; lồng ghép đăng tải trên 5.000 tin, bài qua tổng đài 1022, website CATP, Chuyên đề CATP Đà Nẵng, Chương trình An ninh Đà Nẵng, fanpage và mạng xã hội, phát hơn 700.000 tờ rơi liên quan đến công tác giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh bỏ học, cảm hóa, giáo dục thiếu niên hư, VPPL và PCTP... Tổ chức 300 buổi tọa đàm về công tác giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh bỏ học, cảm hóa, giáo dục thiêu niên hư, VPPL với hơn 7.500 lượt người tham gia; 1,500 lượt buổi gặp mặt, đối thoại với học sinh yếu - kém, hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học đề năm tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc... nhằm định hướng mục đích, động cơ, ý thức, phương pháp học tập; tổ chức 400 lớp giáo dục pháp luật cho hơn 10.000 lượt đối tượng thanh thiểu niên hư, chậm tiến, học sinh bỏ học, có nguy cơ cao VPPL; xây dựng, nhân rộng các mô hình PCTP, VPPL, quản lý, giúp đỡ học sinh bỏ học, cảm hóa, giáo dục thiếu niên hư, VPPL thiết thực, hoạt động hiệu quả với 173 mô hình.

@: Phòng ngừa từ sớm, từ xa

Theo Chủ tịch thành phố Lê Trung Chinh, thời gian tới, các ngành, các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục và quản lý đối tượng. Và phải lập danh sách đối tượng để theo dõi chặt, đến khi nào tiến bộ mới thôi. Cùng với đó, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, buôn bán hung khí thô sơ tiếp tay cho các đối tượng xấu, nhất là thiếu niên hư, VPPL. Chủ tịch thành phố cũng lưu ý, cần sớm kết thúc và đưa các vụ án điểm ra xét xử lưu động nghiêm minh để răn đe trước pháp luật; công tác tấn công tội phạm phải làm thường xuyên, chứ ko phải chỉ ra quân một thời điểm nào đó rồi dừng lại. Lưu ý phải liên tục ra quân, ngăn chạn, chia rẽ các nhóm đối tượng, không để cho hình thành theo nhóm, rất nguy hiểm, đe doạ tình hình ANTT của địa phưong, ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng mà các cấp ngành, địa phương đã đạt được trong công tác thực hiện Chỉ thị 24 trong thời gian qua, nhất là các ngành với vai trò nòng cốt như: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Giáo dục và Đào tạo cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thông chính trị; sự đồng lòng, ủng hộ của quần chúng Nhân dân trong phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chỉ thị 24 đã đề ra. Phó bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định: Chỉ thị 24 được thực hiện thời gian qua mang tính nhân văn rất sâu sắc, với những vấn đề cụ thể. Các cấp ngành đã có những cách làm, mô hình rất riêng, hiệu quả. Vì vậy, thời gian tới cần nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Các cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thông tin: Trước những yêu cầu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn, ngày 10-11-2023, Thành ủy ban hành Chỉ thị 35-CT/TU về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Chỉ thị 35). Theo đó, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, với công tác phối hợp, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học, đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan, nhất là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả mục tiêu “không có học sinh bỏ học”, “không có hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Tiếp tục tham mưu, triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp an sinh xã hội phù hợp với từng hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, từng trường hợp học sinh bỏ học để hỗ trợ, giúp đỡ. Yêu cầu ưu tiên tối đa nguồn lực, nhất là huy động các nguồn lực xã hội để giúp đỡ, hỗ trợ sinh kế, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định, cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội đổi với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên, đề nghị Đảng ủy Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 trên địa bàn, trong đó tập trung nâng cao quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an các cấp trong công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vị vi phạm pháp luật. Lưu ý tăng cường các lực lượng tuần tra đảm bảo ANTT ở cơ sở, nhất là từ khuya tới sáng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Thường xuyên sơ, tổng kết thực hiện chỉ thị 35; cùng với với cách ngành chức năng liên quan hoàn tất, đưa ra xử lý điểm những vụ án điểm để răn đe.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên có rất nhiều nguyên nhân, như: Tâm sinh lý lứa tuổi; liên quan đến hạnh phúc gia đình; sống trong môi trường bạo lực, bị lôi kéo; thiếu ự quan tâm của gia đình, chính quyền địa phưong; mặt trái của cơ chế thị trường, nhất là tác động của mạng xã hội; giáo dục phổ biến kiến thức GDPL chưa cao… Vì vậy, chúng ta phải đặt công tác phòng ngừa lên hàng đầu; phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Với Bạn cán sự đảng, UBND thành phố, đề nghị nâng cao công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này, mà trước hết, phải hạn chế, triệt tiêu những nguyên nhân, điều kiện để phát sinh tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên. Về nhiệm vụ cụ thể, đề nghị ngành ngành giáo dục phối hợp với ngành Lao động Thương binh Xã hội hướng nghiệp, đào tạo nghề cho các em, bởi độ tuổi này rất đáng được quan tâm. Ngành tư pháp đổi mới cách thức tuyên truyền phù hợp với rừng đối tượng, độ tuổi và cần xây dựng cẩm nang tuyên truyền. Đặc biệt Sở thông tin truyền thông phải quản lý tốt mạng xã hội, game online. “Triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị 35, tôi lưu ý chúng ta phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, lâu dài; thực hiện mọi lúc, mọi nơi, toàn địa bàn. Phải xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cán bộ theo dõi, phụ trách, phấn đầu hằng năm giảm ít nhất 5% hành vi vi phạm pháp luật; giảm tỷ lệ tái vi phạm; giảm các loại án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến người chưa thành niên.” – Phó bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố đã tuyên dương, tặng bằng khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân cho thành tích xuất sắc tro g thực hiện Chỉ thị 24.

Công Hạnh