Chiều cổ tháp

Thứ năm, 23/06/2022 22:32
Cũng đành hồn phiêu xác lạc

sát na cũng đủ trầm luân

sá gì vài ngàn năm nữa

càn khôn một vệt rêu buồn

Chỉ còn lạc loài thảo dại

dự phần cười múa mộng du

nhón nghe từ trong cổ tháp

Saranai tiếng thở mịt mù

Thì về tế lễ tháng năm

đằng đông mở cửa rọi lòng

đất trời muôn phương vần vũ

thần linh che mặt xa xăm

Quyền năng cũng đành thống khổ

Siva đâu thoát tật nguyền

mật ngôn thác vào trầm tích

hóa thiêng trong chiều lặng im.

5-2022

HOÀNG THÁI