Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ

Thứ bảy, 24/11/2018 11:00

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Theo đó, yêu cầu các phòng nghiệp vụ, công an quận huyện lồng ghép nội dung tuyên truyền về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong các buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm. Đặc biệt chú trọng các địa bàn trọng điểm thường xảy ra tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giám đốc Công an TP cũng kêu gọi quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành và tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, tố giác các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Người dân Đà Nẵng tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế cho lực lượng Công an.

BẢO NAM