Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ phụ trách trực tiếp nhiệm vụ lưu trữ, văn thư, công nghệ thông tin

Thứ sáu, 26/05/2023 06:30
Ngày 25-5, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Đề án Cải cách hành chính (CCHC) trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2020-2025 gắn với công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, CCHC, ứng dụng CNTT là nhiệm vụ rất quan trọng, trong đó các đơn vị đã thực hiện nội dung của đề án có chuyển biến tích cực hơn so với trước đây với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, tồn tại khoảng cách công tác CCHC trong khối Đảng với khối hành chính; tính liên thông toàn hệ thống còn thiếu... Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cán bộ công chức trong khối Đảng phát huy vai trò nêu gương, vai trò của người đứng đầu, từ đó tuyên truyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng động lực làm việc; tinh thần quyết liệt trong tham gia xử lý công việc. Tinh thần là chúng ta phải xác định rõ CCHC trong Đảng quan trọng nhất là tinh gọn bộ máy, gắn với hiệu lực hiệu quả. Vì vậy, phải cải tiến phương pháp, lề lối làm việc khoa học, chuyên nghiệp trong tất cả các khâu, các nhiệm vụ. Việc tham mưu quy trình cần đảm bảo tính tham mưu, đồng bộ, không chồng chéo, tăng cường chuyển đổi số, nghiên cứu thêm phần mềm hỗ trợ công việc chuyên môn”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nói.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng lưu ý, 100% văn bản phải được rà soát chuẩn hóa, văn bản mật được lưu trữ đúng quy định; thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra trong công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng CNTT. Cùng với đó, duy trì hệ thống hội nghị trực tuyến; nâng cấp hệ thống đường truyền mạng internet của cơ quan khối Đảng; chú trọng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ phụ trách trực tiếp nhiệm vụ lưu trữ, văn thư, CNTT. Giao Văn phòng Thành ủy rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cho nhóm đối tượng này. Các cấp ủy Đảng, cơ quan, địa phương tăng cường quán triệt ứng dụng CNTT, CCHC trong cán bộ công chức viên chức, người lao động; tổ chức phong trào thi đua tạo điểm nhấn và làm cơ sở để đánh giá, trong đó người đứng đầu phải có trách nhiệm nêu gương, đi đầu; tập trung rút ngắn thời gian chuyển văn bản để tiết kiệm thời gian giải quyết công việc; tăng cường công tác bảo vệ, bảo vệ bí mật nhà nước, lưu ý công tác kiểm tra, hậu kiểm tra, giám sát.

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã quán triệt, phổ biến và cụ thể hóa bằng nhiều văn bản triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án CCHC trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2020-2025 gắn với công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng CNTT; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, vai trò, nêu gương của người đứng đầu địa phương, đơn vị. Nhờ đó, công tác CCHC của các cơ quan đảng đạt được những kết quả tích cực với nhiều mô hình, cách làm mới, nổi bật. Các đơn vị, địa phương đã rà soát, ban hành các quy trình, quy định, trình tự thủ tục giải quyết công việc theo hướng tinh gọn, khoa học, đơn giản, dễ triển khai. Qua 3 năm triển khai thực hiện, đã có 14/19 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra tại đề án CCHC trong Đảng cơ bản hoàn thành, 5/19 nội dung đang triển khai thực hiện. Đáng chú ý, 100% các hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy đều được trực tuyến đến phường, xã, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Công tác xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo của Đảng từng bước được chuẩn hóa, góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng. Quy trình xây dựng, xử lý văn bản được cải tiến theo hướng mở rộng dân chủ, minh bạch, nhiều văn bản quan trọng được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nên đảm bảo nội dung và tính khả thi khi ban hành. Công tác ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng được triển khai sâu rộng, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, giúp thúc đẩy công tác CCHC, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy đảng. Việc nâng cấp hạ tầng CNTT được quan tâm đầu tư mạnh, đảm bảo hoạt động ổn định; 100% cơ quan Đảng, mặt trận, đoàn thể được kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng; 100% cán bộ, chuyên viên nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị đều được trang bị đầy đủ máy tính phục vụ công việc. Việc triển khai hệ thống quản văn bản và điều hành tác nghiệp Egov, phần mềm theo dõi tiến độ công việc và đẩy mạnh triển khai ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan Đảng bước đầu đi vào nền nếp, góp phần điều hành, xử lý công việc được nhanh chóng, kịp thời. Công tác văn thư, lưu trữ được tăng cường; đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả việc gửi, nhận, xử lý văn bản; chú trọng chỉ đạo việc chỉnh lý, số hóa tài liệu nộp vào Kho lưu trữ Thành ủy theo quy định; công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trong soạn thảo, xử lý văn bản được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên...

Công Hạnh