Chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội

Thứ ba, 06/12/2022 15:17
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1512 chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.
Một góc Đại học Bách khoa Hà Nội.
Một góc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo đó, ĐH Bách khoa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ GD-ĐT, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. ĐH Bách khoa Hà Nội thực hiện cơ cấu lại tổ chức, hoạt động trên cơ sở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội theo quy định của Luật GD ĐH năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD ĐH năm 2018 và quy định pháp luật có liên quan. Quá trình tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, không gây thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản. Quyết định sửa đổi khoản 4 Điều 1 Quyết định số 960 ngày 6-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT. Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định thành lập Hội đồng ĐH, công nhận Chủ tịch Hội đồng ĐH, công nhận Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội.

Được biết, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội được thành lập theo Nghị định số 147 ngày 6-3-1956 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên ký. Đây là trường ĐH kỹ thuật đầu tiên của nước ta có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư công nghiệp cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

P.V