Có 84 tác giả, nhóm tác giả và 1 đơn vị tham gia Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI

Thứ ba, 02/08/2022 16:30
UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định lần thứ VI (2016 - 2020). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang làm Chủ tịch Hội đồng.

Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI có 84 tác giả, nhóm tác giả và 1 đơn vị/99 tác phẩm, 18 cụm tác phẩm (284 tác phẩm) và 6 cuộc triển lãm (304 tác phẩm) tham gia xét tặng ở 7 chuyên ngành, gồm: Văn học, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Sân khấu, Văn nghệ dân gian và Múa.

Cơ cấu Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu gồm giải A, giải B và giải khuyến khích. Số lượng giải thưởng cho mỗi thể loại văn học, nghệ thuật được Hội đồng xét giải thống nhất đề xuất trên cơ sở chất lượng tác phẩm. Tác giả, đơn vị đạt giải sẽ được nhận Bằng tặng thưởng của UBND tỉnh và tiền thưởng với các mức: 20 triệu đồng (giải A), 12 triệu đồng (giải B) và 5 triệu đồng (giải khuyến khích).

B.Đ