Công an Nghệ An và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ký quy chế phối hợp

Thứ bảy, 19/02/2022 19:52

Thay mặt hai đơn vị, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Phạm Tiến Cương đã ký kết quy chế phối hợp.

Công an tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vừa tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp trong thực hiện công tác cảnh vệ. Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Thiếu tướng Phạm Tiến Cương - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.

Theo Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là việc làm rất cần thiết, ý nghĩa, không chỉ đối với lực lượng Công an mà còn với cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An.Thiếu tướng Phạm Thế Tùng mong rằng, với chức năng nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ sẽ hỗ trợ cho Công an Nghệ An về nghiệp vụ công tác cảnh vệ. Đồng thời, thường xuyên thông tin tình hình có liên quan, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các phương án, nhiệm vụ công tác cảnh vệ để Công an Nghệ An thực hiện chặt chẽ, tốt hơn.

Trên cơ sở ký kết Quy chế phối hợp, hai đơn vị sẽ tăng cường mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó, phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Việc nhanh chóng triển khai thực hiện Quy chế sẽ góp phần làm tốt công tác nắm tình hình, đồng thời thường xuyên đánh giá trong quá trình hoạt động để bổ sung cho phù hợp với thực tiễn...

N.A