Công an quận Hải Châu xây dựng nhiều phong trào hay, ý nghĩa để học tập và làm theo lời Bác

Thứ bảy, 27/05/2023 07:15
Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) ngày 26-5 tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy".
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA.
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA.

Thời gian qua, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW và triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCA tại Công an quận Hải Châu được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản. Qua đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ chiến sĩ Công an quận.

Công an quận chú trọng đổi mới việc nghiên cứu, học tập và làm theo lời Bác; tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình, nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, tiêu biểu như: phong trào "Nụ cười thân thiện" với khẩu hiệu hành động "Nói lời hay - Hành động đẹp"; phong trào "5 hơn" gồm "Chủ động hơn; quyết liệt hơn; năng động, sáng tạo hơn; sâu sát hơn; hiệu quả hơn"; phong trào "Mỗi ngày thêm một giờ bình yên vì bình yên cuộc sống của nhân dân" với khẩu hiệu "Công an quận Hải Châu khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy, vì bình yên của nhân dân"; phong trào "3 tăng" gồm "Tăng sáng kiến, Tăng cường cơ sở, Tăng chất lượng"; phong trào "3 hoàn thiện"; phong trào "3 trách nhiệm, 3 đột phá"… Bên cạnh đó, Công an quận còn chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, trong 5 năm đã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ các gia đình khó khăn với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Công an quận Hải Châu đã công bố Quyết định và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an quận có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA.

MAI VINH