Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị quán triệt các luật mới

Thứ ba, 09/04/2024 07:20
Chiều 8-4, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là Luật số 23), Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Hội nghị được thực hiện trực tuyến tới Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Đại tá Võ Thị Trinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam
Đại tá Võ Thị Trinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Theo lãnh đạo Công an Quảng Nam, sau khi các luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được Quốc hội khóa XV thông qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thi hành các luật bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả. Đến nay, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Công an Quảng Nam đã quán triệt rõ ràng, trọng tâm, trọng điểm các nội dung cơ bản; vị trí, vai trò, tầm quan trọng và những chính sách mới, những lợi ích cho xã hội của các Luật nêu trên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi hành các Luật về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định.

Q.N

chủ trì tại điểm cầu chính.