Công nhận Văn chỉ La Châu là di tích lịch sử cấp thành phố

Thứ sáu, 08/07/2022 14:23
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố đối với Văn chỉ La Châu (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, Đà Nẵng).
Văn chỉ La Châu (xã Hòa Khương) được trùng tu sửa chữa, phục dựng trên nền đất cổ xưa.
Văn chỉ La Châu (xã Hòa Khương) được trùng tu sửa chữa, phục dựng trên nền đất cổ xưa.

Theo tư liệu, Văn chỉ La Châu là biểu tượng văn hóa làng và là hình thái "Văn miếu" cấp huyện để thờ Đức Khổng tử cùng các cao đệ của ngài. Đây là nơi sinh hoạt tinh thần của tầng lớp văn thân, sĩ phu thuộc hệ tư tưởng phong kiến Nho giáo; đồng thời là nguồn lực thúc đẩy sự nghiệp học vấn, bảo tồn nền văn hóa của dân tộc tại địa phương.

Người có công sáng lập là ông Đỗ Thúc Tịnh (sinh năm 1818 tại làng La Châu, mất năm 1862 và được an táng ở quê nhà)… Trải qua bao thăng trầm lịch sử, di tích gần như bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại nền móng gạch và 5 văn bia; năm 2015, Văn chỉ La Châu được trùng tu sửa chữa, phục dựng trên nền đất cổ xưa không chỉ đơn thuần là lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương trong thời đại mới.

VY HẬU