Công tác tuyên giáo: Phải làm chủ được vai trò định hướng dư luận xã hội

Thứ ba, 03/10/2023 06:45
Chiều 2-10, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, chủ trì hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III-2023, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV. Trưởng ban Tuyên giáo ghi nhận, biểu dương các mặt kết quả công tác trong quý III, đồng thời nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là những cách làm, mô hình hay.
Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để triển khai hiệu quả hơn công tác tuyên giáo trong những tháng cuối năm, Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn Ngọc Hùng Anh lưu ý ngoài 9 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong dự thảo Báo cáo và trên cơ sở phương châm, khẩu hiệu hành động năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”. Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh yêu cầu các ban ngành, địa phương chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền cho các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố trên tinh thần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính thuyết phục công tác tuyên truyền, cổ động theo hướng đa dạng hóa, sinh động về hình thức, ngắn gọn, thiết thực, gần gũi với cuộc sống, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng đối tượng, tạo sự phấn khởi, niềm tin tưởng, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, nỗ lực, cố gắng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Đồng thời vận động đảng viên, cán bộ công chức viên chức tích cực tham gia Cuộc thi thiết kế, xây dựng infographic và video clip tuyên truyền nội dung 2 cuốn tài liệu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về công tác lý luận chính trị, đề nghị quan tâm tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương khóa XIII của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề năm 2023. Lưu ý công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết phải tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc.

Với công tác dư luận xã hội, thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị để nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội trong nhân dân, qua đó, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý một số vấn đề nảy sinh. Phải làm chủ được vai trò định hướng dư luận xã hội trong bối cảnh thông tin đa chiều, mạng xã hội nở rộ, cách thức tiếp cận thông tin của mỗi người dân ngày càng đa dạng. Liên quan đến công tác định hướng thông tin, đề nghị tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng bằng việc biên soạn tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng; thường xuyên bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền miệng của báo cáo viên…

Về công tác Khoa giáo, lưu ý quan tâm tham mưu cho cấp ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc theo nhiệm vụ từng nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các nghị quyết của cấp ủy các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực công tác Khoa giáo. Tới đây, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Khoa giáo trên địa bàn thành phố”. Sau khi Chỉ thị được ban hành, đề nghị các ngành, địa phương quan tâm tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị này đến cơ sở nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trên từng lĩnh vực công tác Khoa giáo…

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong quý III-2023, toàn ngành Tuyên giáo thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tuyên giáo theo kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm; tập trung hướng dẫn, đôn đốc tuyên truyền các chủ đề, chủ điểm, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố; chú trọng xử lý thông tin đối với các sự kiện quan trọng và một số vấn đề nổi cộm xảy ra trên địa bàn được dư luận quan tâm; thường xuyên định hướng thông tin trên các bản tin, trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố, trang fanpage, facebook, zalo...

Các địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng các tài liệu hỏi đáp, các file âm thanh, infographic, đồng thời chú trọng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau, nhất là tuyên truyền trên các trang, nhóm mạng xã hội, hệ thống truyền thanh… để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Việc triển khai Chuyên đề năm 2023 của Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng” và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy cho cán bộ chủ chốt, đảng viên được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên toàn thành phố.

Đặc biệt, đã phát huy hiệu quả cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 các cấp trong công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc thù địch; tích cực duy trì hoạt động của các trang facebook; phối hợp tổ chức và chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Thành ủy, của địa phương, đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng hiệu quả, đảm bảo chất lượng…

CÔNG HẠNH