Công ty Innovgreen Quảng Nam trả lại hơn 1,2 triệu héc-ta đất lâm nghiệp cho Nhà nước

Thứ ba, 11/06/2024 20:49

Liên quan đến việc Công ty TNHH MTV Innovgreen Quảng Nam (Công ty Innovgreen Quảng Nam) trả lại hơn 1,2 triệu hec-ta đất lâm nghiệp thuê của Nhà nước, ngày 10-6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định.

Trước đó (ngày 31-5), Công ty Innovgreen Quảng Nam (địa chỉ xã A Tiêng, huyện Tây Giang, Quảng Nam) có đơn gửi UBND tỉnh Quảng Nam trả lại diện tích đất thuê của Nhà nước trước đây. Theo đơn của Công ty Innovgreen Quảng Nam, thực hiện Dự án Đầu tư trồng rừng nguyên liệu tại Quảng Nam, từ tháng 12-2008 đến tháng 1-2010, Công ty Innovgreen Quảng Nam được UBND tỉnh Quảng Nam cho thuê và tạm giao 1.298,65 ha đất lâm nghiệp. Cụ thể năm 2008 tạm giao 295,97 ha đất lâm nghiệp tại xã Dang (huyện Tây Giang) và các xã Trà Vân, Trà Mai, Trà Don (huyện Nam Trà My); năm 2009 cho thuê 276,79 ha tại xã Lăng (huyện Tây Giang); năm 2010 cho thuê 725,89 ha tại các xã A Tiêng, Bhalêê và xã A Vương (huyện Tây Giang).

Mục đích thuê để sử dụng trồng rừng nguyên liệu, thời hạn sử dụng 50 năm, được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án theo giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 10-7-2008. “Nay, do chủ đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án, không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất đến khi hết thời hạn cho thuê. Cho nên công ty làm đơn này xin tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước để có phương án sự dụng hợp lý đất đai. Đối với diện tích đất đã trồng rừng là 16,81ha (tại xã Dang và xã Lăng, huyện Tây Giang), đề nghị cho phép công ty sau khi thanh lý, khai thác xong rừng trồng sẽ tiến hành bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng”- nội dung đơn thể hiện.

Trần Tân