CRS hỗ trợ gần 6,4 tỷ đồng thực hiện dự án “Em tỏa sáng”

Thứ hai, 13/02/2023 14:04
UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt khoản viện trợ do tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tài trợ thực hiện dự án “Tăng cường hòa nhập xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và sinh kế đối với người khuyết tật, giai đoạn II (tên viết tắt “Em tỏa sáng”), UBND H. Duy Xuyên làm chủ khoản viện trợ.

Dự án “Em tỏa sáng” nhằm hỗ trợ người khuyết tật tại H. Duy Xuyên nâng cao khả năng sống độc lập, tự chủ và thụ hưởng các quyền của mình với vị thế bình đẳng trong xã hội, trong đó tập trung 4 mục tiêu chiến lược: Người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái được cải thiện sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần; người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên khuyết tật có năng lực sử dụng hiệu quả các nguồn lực để cải thiện kinh tế; các nhóm/câu lạc bộ/tổ chức của người khuyết tật và người nhà tích cực đóng góp ý kiến cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến người khuyết tật; các bên liên quan được tăng cường năng lực trợ giúp người khuyết tật tại địa phương. Thời gian thực hiện từ tháng 2-2023 đến ngày 30-5-2027. Tổng vốn thực hiện gần 6,4 tỷ đồng.

Th. Hà