Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổng kết năm 2022

Thứ ba, 22/11/2022 14:33
Sáng 21-11, tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam, Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Đăk Nông, Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, các trường đạt tiến độ về công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tổng số có 655 loại hình lớp, với trên 51.700 lượt học viên. Số lớp đào tạo vừa trực tiếp và trực tuyến là 189 lớp với trên 11.600 học viên. Đã có 24 Hội thảo khoa học, gồm 1 hội thảo phối hợp cấp bộ, 6 hội thảo cấp tỉnh được các trường tổ chức trong năm 2022. Ngoài ra, các trường còn tổ chức nhiều diễn đàn trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, nghiên cứu khoa học, giảng dạy; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch. Có 31 đề tài khoa học gồm 3 đề tài cấp tỉnh, 28 đề tài cấp cơ sở được các trường phê duyệt thực hiện.

T.Hà