Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Quảng Ngãi trong tôi"

Thứ sáu, 22/05/2020 17:18

Miền trung du.

Cuộc thi do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi phát động dưới sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Nội dung cuộc thi là các tác phẩm phản ánh sự đổi mới và phát triển của quê hương Quảng Ngãi trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Giới thiệu các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, phong cảnh, những khoảnh khắc trong cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của người dân Quảng Ngãi, những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể...

Ban tổ chức nhận ảnh dự thi đến hết ngày 30-6-2020.

Q.N