Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Thứ năm, 31/03/2022 13:57
Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

5 năm qua, Hội CCB phường Mỹ An đã phát huy những thuận lợi, khắc phục vượt qua khó khăn, thử thách và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội VIII đề ra. Cán bộ, hội viên CCB phường đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa; thực hiện tốt công tác hội và các phong trào địa phương, chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; quản lý, cảm hóa, giáo dục 30 thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tiến bộ.

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ, Phường hội đã vận động cán bộ hội viên đóng góp, ủng hộ các loại quỹ được trên 100 triệu đồng. Riêng xây dựng Quỹ đồng đội được 720 triệu đồng. Hội đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thi đua lao động làm giàu hợp pháp; đứng ra ủy thác với chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội quận cho 34 hộ vay hơn 2 tỷ đồng để mở rộng dịch vụ kinh doanh, buôn bán tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác trực chốt, đi chợ giúp dân, nhận và cấp phát lương thực, thực phẩm đến người dân…

T.D