Đà Nẵng: 6 tháng đầu năm, thu hút đầu tư, thu ngân sách tăng khá

Thứ sáu, 02/07/2021 10:03

Sáng nay (2-7), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 4 để đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và cho ý kiến một số nội dung theo Quy chế làm việc. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2015. Vì vậy, việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 là cơ sở, tiền đề đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ. “Nhận thức được tầm quan trọng đó, chúng ta đã đề ra chủ đề năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” với quyết tâm tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội (GRDP) đạt 6%. Theo đó, ngay từ đầu năm, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, khả quan”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định.

Đồng thời nhấn mạnh, kinh tế - xã hội có bước khôi phục và tăng trưởng trên một số lĩnh vực quan trọng, như: sản xuất công nghiệp, bán lẻ và xuất khẩu hàng hóa, thu hút đầu tư; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua nhiều cơ chế, chính sách quan trọng cho thành phố phát triển trong thời gian đến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2021.

Tuy vậy, theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 vào đầu tháng 5-2021 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các mục tiêu năm 2021. Nhiều lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch bệnh, nhất là ngành dịch vụ du lịch; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm còn chậm, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; thu tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch; tình hình lao động, việc làm, đời sống của một bộ phận người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

“Trước bối cảnh đó, việc đánh giá đúng thực trạng tình hình thành phố từ đầu năm đến nay và dự báo cho cả năm 2021 sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục cập nhật, đánh giá khách quan, toàn diện để đề ra các giải pháp sát hợp trong 6 tháng cuối năm, tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị về triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố đã đề ra từ đầu năm”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 4, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích sâu, đánh giá đúng tình hình thành phố trong 6 tháng đầu năm; chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của những kết quả và hạn chế, qua đó, tập trung trao đổi, thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm, nhất là kịch bản dự báo tăng trưởng năm 2021, giải pháp khôi phục phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng tình hình dịch bệnh…

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát; tình hình kinh tế - xã hội từng bước khôi phục và có sự phát triển trên một số lĩnh vực, nhất là thu hút đầu tư, thu ngân sách tăng khá. Theo đó, thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 2.015 tỷ đồng; cấp mới 19 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký gần 148 triệu USD. Một số dự án lớn được khởi động, đưa vào hoạt động. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm ước tăng gần 5%, trong đó, dịch vụ tăng 5,34%; công nghiệp - xây dựng tăng 2,85% và thuế sản phẩm tăng 7,99%... Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, Tết Âm lịch, bầu cử và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, thành phố. Công tác xây dựng Đảng, quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng, tăng cường. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, tạo nền tảng, định hướng, cơ sở pháp lý cho thành phố phát triển trong thời gian đến.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 11.387 tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán; trong đó, thu nội địa khoảng 8.842 tỷ đồng, đạt 48,6% dự toán; thu tiền sử dụng đất 658 tỷ đồng, đạt 19,9% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu 2.542 tỷ đồng, đạt 71,6% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 10.762,4 tỷ đồng, bằng 61,18% dự toán, trong đó chi thường xuyên 3.419 tỷ đồng, đạt 46,5% dự toán.

DOÃN HÙNG