Đà Nẵng bàn giao diện tích rừng chồng lấn cho Quảng Nam

Thứ tư, 11/05/2022 09:22
Theo thống nhất giữa thành ủy Đà Nẵng và tỉnh ủy Quảng Nam, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và tiến hành bàn giao diện tích rừng chồng lấn tại khu vực Cà Nhông cho tỉnh Quảng Nam quản lý.

Cụ thể, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đã hiện bàn giao toàn bộ diện tích chồng lấn 6,44ha, trong đó có 3,9ha trồng keo, 2,34ha trồng cao su, 0,2ha chưa sản xuất cho UBND huyện Đông Giang quản lý và tiếp tục xử lý các phần việc còn lại theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam. Cùng với việc bàn giao trên hồ sơ, UBND huyện Đông Giang và Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đã kiểm tra thực tế hiện trường, ký biên bản bàn giao và thống nhất phối hợp xử lý, cung cấp các hồ sơ liên quan để UBND huyện Đông Giang thực hiện quản lý diện tích đất lâm nghiệp nói trên theo đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cho biết, việc bàn giao diện tích rừng chồng lấn tập trung về một đầu mối quản lý tạo thuận lợi cho việc tuần tra, bảo vệ, hạn chế tối đa các hành vi xâm phạm rừng như khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép.

CÔNG KHANH