Đà Nẵng cho thuê hàng ngàn lô đất trống để kinh doanh tạm

Thứ năm, 01/09/2022 22:34
Đà Nẵng vừa phê duyệt Đề án quản lý và khai thác quỹ đất công trên địa bàn TP gồm quỹ đất lớn, quỹ đất dự dữ, quỹ đất ở phân lô phục vụ mục đích đền bù, giải tỏa.
Việc cho thuê quỹ đất công chưa sử dụng đang để trống vừa góp phần tạo nguồn thu lại giảm ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Việc cho thuê quỹ đất công chưa sử dụng đang để trống vừa góp phần tạo nguồn thu lại giảm ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Theo đó, những khu đất lớn đã có mặt bằng nhưng chưa có kế hoạch triển khai đấu giá quyền sử dụng đất thì xây dựng phương án cho thuê mặt bằng có thời hạn thông qua hình thức đấu giá cho thuê mặt bằng mục đích sử dụng để kinh doanh ăn uống, bãi giữ xe, trưng bày và bán sinh vật cảnh, khu vui chơi thể thao…

Thời hạn cho thuê mặt bằng dưới 60 tháng. Sau khi hết thời hạn sử dụng, có thể gia hạn thêm nếu quỹ đất vẫn chưa có chủ trương sử dụng của TP. Theo thống kê, Đà Nẵng hiện có 134 khu đất lớn dự trữ; 22.196 lô đất ở chưa bố trí tái định cư (trong đó 7.207 lô chưa có đất thực tế và 14.989 lô đã có đất thực tế). Được biết, việc thực hiện Đề án này nhằm quản lý hiệu quả quỹ đất công đang để trống trên địa bàn TP, giảm ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị tại các khu dân cư.

Ngoài ra, Đề án này còn mang lại nguồn thu cho ngân sách thành phố, tiết kiệm nguồn kinh phí chi cho các hoạt động vệ sinh môi trường. Khi các cơ sở kinh doanh hình thành tại các phường, xã sẽ nhu cầu thuê lao động làm việc, giúp giải quyết được vấn đề việc làm và tạo thu nhập cho một số người dân, góp phần thực hiện an sinh xã hội tại địa phương.

HẢI QUỲNH