Đà Nẵng có nhiều lợi thế để thí điểm khu thương mại tự do

Thứ sáu, 21/06/2024 10:15

Ngày 20-6, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chi nhánh khu vực miền Trung -Tây Nguyên phối hợp với Công ty TNHH CT Strategies Việt Nam tổ chức hội thảo “Khu thương mại tự do - Động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực miền Trung”.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc VCCI, chi nhánh khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, khu thuơng mại tự do là mô hình mới tại Việt Nam nhưng không mới với thế giới. Thực tế khu thương mại tự do đã hình thành, phát triển cách đây hàng chục năm ở các nước trong khu vực và cũng như trên thế giới: Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hoa Kỳ... Mô hình này đã được chứng minh rất thành công ở một số quốc gia và ở cả những nước đã phát triển và đang phát triển.

Theo các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia, nhà khoa học thì Đà Nẵng hội đủ những điều kiện tối ưu, lợi thế so sánh lớn để hình thành khu thương mại tư do và được kỳ vọng là cú hích cho phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng và cả khu vực miền Trung trong thời gian tới.

Với lợi thế có thể học hỏi từ những mô hình thành công, hy vọng rằng khu thương mại tự do Đà Nẵng khi được hình thành sẽ là tích hợp của những kinh nghiệm, mô hình trên thế giới, có cơ chế và tiện ích vượt trội... góp phần vừa khắc phục những điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng mới cho Đà Nẵng nói riêng, khu vực miền Trung nói chung.

Khu thương mại tự do được áp dụng một hệ thống chính sách đặc biệt trong giám sát hàng hóa, quản lý ngoại hối, chính sách thuế và thành lập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển ngoại thương, thu hút đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Có thể nói, khu thương mại tự do sẽ tạo nên nhiều lợi ích về phát triển kinh tế và Chính phủ vừa đề xuất với Quốc hội về cho phép thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Đ.N