Đà Nẵng công bố danh muc sách giáo khoa lớp 1, 2, 6 sử dụng trong năm học 2021-2022

Thứ hai, 03/05/2021 11:57

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh vừa phê duyệt danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sẽ dùng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP từ năm học 2021 – 2022. Theo đó,  8 đầu sách của bộ SGK lớp 1 được lựa chọn từ nhiều bộ sách, chủ yếu của NXB Giáo dục. Cụ thể, 4 đầu sách của NXB Giáo dục Việt Nam được chọn từ Bộ Kết nối tri thức và cuộc sống, 2 đầu sách của NXB Giáo dục được chọn từ bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, 2 đầu sách được chọn từ bộ sách Cánh diều của NXB Đại học sư phạm.

8 đầu SGK của bộ SGK lớp 2 được lựa chọn từ 3 bộ sách. Cụ thể: có 4 đầu sách được lựa chọn từ bộ Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam, 2 đầu sách được lựa chọn từ bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm và 2 đầu sách còn lại được lựa chọn từ bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam.

13 đầu SGK lớp 6 được lựa chọn từ 4 bộ SGK. Trong đó, có 6 đầu sách được chọn từ bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam, 4 đầu sách được lựa chọn từ bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam, Sách Giáo dục thể chất lớp 6 chọn bộ sách Cánh diều. Riêng SGK Tiếng Anh, có 3 đầu sách được phê duyệt, các trường có thể tùy theo điều kiện CSVC, đội ngũ GV để lựa chọn sử dụng, gồm: Tiếng Anh i-Learn Smart World do Võ Đại Phúc Tổng chủ biên của NXB ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, sách Tiếng Anh 6 tập 1 và tiếng Anh 6 tập 2 do Hoàng Văn Vân Tổng chủ biên NXB Giáo dục Việt Nam.

P.Thủy