Đà Nẵng công bố danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2022-2023

Thứ ba, 24/05/2022 09:54
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến vừa ký Quyết định số 1380 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP từ năm học 2022-2023.
Một trong những đầu sách của NXB Giáo dục Việt Nam được lựa chọn sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học tại Đà Nẵng từ năm học 2022-2023.
Một trong những đầu sách của NXB Giáo dục Việt Nam được lựa chọn sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học tại Đà Nẵng từ năm học 2022-2023.

Theo đó, Đà Nẵng chọn 5 đầu sách thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên & xã hội, Âm nhạc và Công nghệ; 2 đầu sách thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo cũng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là Mỹ thuật và Hoạt động trải nghiệm; 3 đầu sách thuộc bộ sách Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh gồm: Đạo đức, Giáo dục thể chất và Tin học. Riêng sách Tiếng Anh, tùy theo điều kiện của từng trường học, có thể lựa chọn sách Global Success của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoặc sách i-Learn Smart Start của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh hoặc English Discovery của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

P.THỦY