Đà Nẵng công khai 19 cơ quan, đơn vị chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức

Thứ tư, 11/10/2023 06:35
Ngày 10-10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, có 19 cơ quan, đơn vị có hồ sơ chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức trong tháng 8-2023.

Cụ thể, có 8 sở, ban, ngành, gồm các Sở: GD&ĐT, LĐ-TB&XH, KH-ĐT, Y tế, TN-MT, TT-TT, Tư pháp; và BQL Khu công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng. Cấp quận huyện thì cả 7 địa phương đều có hồ sợ chậm trễ. Cấp phường, xã gồm có UBND xã Hòa Ninh, UBND xã Hòa Liên, UBND phường Nại Hiên Đông và UBND phường Mân Thái. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết, số hóa và trả kết quả giải quyết TTHC đúng quy định; bảo đảm không để tình trạng giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức chậm trễ. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ liên thông trong vòng 4 giờ làm việc sau thời điểm nộp hồ sơ; không được kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ làm ảnh hưởng đến thời gian hẹn trả kết quả giải quyết cho cá nhân, tổ chức.

BẢO NAM