Đà Nẵng đứng thứ 4 cả nước về chỉ số thương mại điện tử

Thứ năm, 13/06/2024 07:28

Theo báo cáo Chỉ số thương mại điện tử (EBI) Việt Nam năm 2024 vừa được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) công bố, chỉ số EBI của Đà Nẵng xếp thứ 4 cả nước, thấp hơn 1 hạng so với năm 2023.

Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu với 87 điểm, đứng thứ hai là Hà Nội với 84,3 điểm, tỉnh Bình Dương xếp thứ 3 với 51 điểm. Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam được tổng hợp từ ba chỉ số thành phần, cụ thể: nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin, giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng - B2C, giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp - B2B. Điểm trung bình của chỉ số năm nay là 23,1 điểm. Điểm các chỉ số thành phần của Đà Nẵng là: nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin 70 điểm (xếp thứ 3); chỉ số B2C 31 điểm (xếp thứ 8); chỉ số B2B 52 điểm (xếp thứ 4). Tổng điểm 3 chỉ số thành phần của Đà Nẵng là 47 điểm.

B.Đ.N