Đà Nẵng giảm 100% tiền thuê đất đối với một số lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa

Thứ ba, 21/05/2024 06:58
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa.

Các lĩnh vực, loại hình cơ sở xã hội hóa được hưởng chính sách ưu đãi gồm: giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp. Điều kiện là địa điểm thực hiện dự án xã hội hóa phải phù hợp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và thuộc Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án kêu gọi xã hội hóa sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Theo quyết định này, khu vực H. Hòa Vang, H. Hoàng Sa được miễn 100% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất cho tất cả các lĩnh vực xã hội hóa. Khu vực các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn được giảm 60% tiền thuê đất cho các dự án lĩnh vực xã hội hóa. Các lĩnh vực y tế, văn hoá, thể thao trên địa bàn các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu được giảm 80% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất. Lĩnh vực giáo dục trên địa bàn Q. Liên Chiểu được giảm 80%. Khu vực các quận Hải Châu, Thanh Khê được giảm 30% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất ở các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp.

UBND thành phố Đà Nẵng giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đối với quy định này. Định kỳ 3 năm, thành phố rà soát để sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn thành phố cho phù hợp.

ĐÔNG A