Đà Nẵng hỗ trợ để có thêm 4.000 doanh nghiệp mới trong năm 2023

Thứ bảy, 25/02/2023 19:15
Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố với mục tiêu trong năm 2023 sẽ tăng thêm 4.000 doanh nghiệp mới, 50 doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Theo đó, các DNNVV được hỗ trợ gần 19 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ về công nghệ 9,8 tỷ đồng, về khởi nghiệp sáng tạo hơn 3,3 tỷ đồng, về phát triển nguồn nhân lực hơn 700 triệu đồng, về tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị gần 4,6 tỷ đồng… Cụ thể, Đà Nẵng đặt mục tiêu trong năm 2023 sẽ hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo cho 20-25 doanh nghiệp; hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp (không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm với doanh nghiệp vừa).

HẢI QUỲNH